Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΓΣΕΕ «βλέπει» ανάκαμψη από το 2012 με +0,4%

Ανάκαμψη από το 2012, με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 0,4%, «βλέπει» η ΓΣΕΕ, με συνέπειες έως τότε στην απασχόληση, την ανεργία, τα εισοδήματα, το δημόσιο χρέος και τα δημόσια ελλείμματα.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, που παρουσιάστηκε χθες.

Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι η διεθνής κρίση βρήκε αδύναμη και με μικρές αντοχές την ελληνική οικονομία. Οι εφαρμοσμένες πολιτικές -σημειώνεται- εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι δεν πέτυχαν τους στόχους.

Για το έλλειμμα του Δημοσίου, στην Εκθεση σημειώνεται ότι, κατά τους τελευταίους μήνες του 2008, η διαχείριση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα επηρέασε αρνητικά το δημόσιο έλλειμμα, που υπερέβη για δεύτερο συναπτό έτος το συμβατικό όριο της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Για την πρόβλεψη αύξησης ελλείμματος, το Ινστιτούτο Εργασίας συντάσσεται με την πρόβλεψη της Deutsche Bank για -7,2% το 2009 και -8,7% το 2010.

Σε ό,τι αφορά το κόστος εργασίας, τα συμπεράσματα της Εκθεσης το «απενεχοποιούν», με τη σημείωση ότι ανά μονάδα προϊόντος, την περίοδο 1995 - 2008, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κα ακριβέστερα αυξήθηκε κατά 1%.

Στην Εκθεση αναφέρεται ότι οι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και ο κατώτατος συνεχίζει να υστερεί σημαντικά έναντι άλλων στην Ε.Ε.

Το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων είναι συστηματικά περίπου έξι φορές υψηλότερο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων.

Κάτω από το όριο της φτώχειας ζουν 2,2 εκατ. Ελληνες, ενώ η πραγματική ανεργία φέτος εκτιμάται στο 15,5% και για το 2010 ότι θα φτάσει στο 17,3%, με τους άνεργους να προσεγγίζουν τις 700.000.

Προτάσεις

Για έξοδο από την κρίση και ανάπτυξη, η ΓΣΕΕ προτείνει ένα νέο μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, που θα λειτουργούν ως μια οργανική ενότητα.

Η εναλλακτική πρόταση, που διατυπώνεται από τη ΓΣΕΕ, για τη στρατηγική ανάσχεσης της οικονομικής κρίσης και τις προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας κινείται σε δύο επίπεδα.

Α) Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο για την αποκατάσταση οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται:

- Απόσυρση μέτρων φορολογικής επιβάρυνσης μισθωτών και συνταξιούχων, με επαναπροσδιορισμό των πολιτικών, που θα αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό 2010.

- Αναστροφή της πτωτικής τάσης των δημόσιων επενδύσεων.

- Αναδιανομή του εισοδήματος, με επαναπροσδιορισμό των φορολογικών βαρών και συμμετοχή στο παραγόμενο προϊόν.

- Παρεμβάσεις στο φορολογικό με την υιοθέτηση μιας ενιαίας τιμαριθμοποιημένης κλίμακας, αύξηση της φορολόγησης των κερδών και αλλαγή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων.

- Εισοδηματική ενίσχυση των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.

- Τόνωση της ζήτησης.

- Φροντίδα των δανειοληπτών.

- Ενίσχυση ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διατήρηση των θέσεων εργασίας.

- Στήριξη της απασχόλησης και ρύθμιση της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.

Β) Σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο, με ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Ενίσχυση της παραγωγικής, τεχνολογικής, καινοτομικής και ενεργειακής βάσης, στους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

- Μεταμόρφωση της παραγωγικής διάρθρωσης σε περιφερειακό (Ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων) και αξιοποίηση νέων πεδίων επενδυτικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην «πράσινη» ανάπτυξη.

- Ασκηση πολιτικών διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, με κινητήριο μοχλό την ποιότητα και όχι το κόστος εργασίας.

- Στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

- Αντικατάσταση του μοντέλου αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων με αυτό του μοντέλου των Επιχειρήσεων Δημοσίου Συμφέροντος. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Ι. Παναγόπουλος, σε εισαγωγική τοποθέτηση, τάχθηκε υπέρ του δημόσιου ελέγχου των λιμανιών, ενώ για το πιστωτικό σύστημα υποστηρίζει την άποψη για ένα δημόσιο πυλώνα, τον οποίο θα συνθέτουν η Εθνική, Αγροτική και τα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

- Ενδυνάμωση των διακλαδικών διασυνδέσεων του Τουρισμού με τους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα).

- Αλλαγή του προσανατολισμού στην κατανομή των κοινοτικών πόρων.

- Θεσμική αποκατάσταση ανισορροπιών του Ν. 3655/08 και χρηματοδοτική ενίσχυση σε μακροχρόνιο επίπεδο της κοινωνικής ασφάλισης.

Το Ινστιτούτο Εργασίας εκτιμά ως παραπλανητική τη δημιουργία του ασφαλιστικού αποθεματικού (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) για τη χρηματοδότηση των κλάδων συντάξεων από 1/1/2019 και μετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.

Τάσσεται υπέρ της άμεσης απόδοσης οφειλομένων από εισφορές και εκτιμά ότι μπορούν να υπάρξουν τονωτικές ενέσεις υπέρ του συστήματος από τη λήξη ομολόγων, τα οποία για το 2010 υπολογίζονται σε 10 δισ. και για την περίοδο 2011-2012 σε 32 δισ. ευρώ.

Εκτιμήσεις για κάθε τομέα

Γενικές εκτιμήσεις είναι ότι η ανταγωνιστικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, η παραγωγικότητα ακολουθεί σταθερά τάση επιβράδυνσης, οι επενδύσεις μειώνονται και στην αγορά εργασίας παρατηρούνται φαινόμενα καταστρατήγησης, με τα οποία εργαζόμενοι, κάτω από την πίεση της απόλυσης και τον εφιάλτη της ανεργίας, συμβιβάζονται και γενικά παρατηρούνται φαινόμενα απορρύθμισης.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/09/16/1715351.htm


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.