Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Ο πρωθυπουργός υπόσχεται πάταξη της φοροδιαφυγής

Πάγωμα μισθών, επιδομάτων και προσλήψεων σε δημόσιο και ΔΕΚΟ για την επόμενη διετία, πρόγραμμα Καποδίστρια ΙΙ με τη μείωση των δήμων σε 350, είναι μερικά από τα μέτρα για την επίτευξη της υπέρβασης της κρίσης που διέρχεται η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή στα εγκαίνια της 74ης ΔΕΘ οι οποίες περιλαμβάνουν σχέδιο τριών αξόνων με σκληρά μέτρα για όλους και ιδιαίτερα το δημόσιο τομέα.


Σε ό,τι αφορά στον πρώτο άξονα των δημοσίων δαπανών είπε ότι στόχος είναι ο αυστηρός έλεγχος στις δημόσιες δαπάνες, αλλά και η εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας. «Στο νοικοκύρεμα του κράτους πρέπει να είμαστε άτεγκτοι» είπε χαρακτηριστικά. Στην κατεύθυνση αυτή προανήγγειλε:

- Πάγωμα των προσλήψεων το 2010, εκτός των απολύτως απαραίτητων στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

- Αυστηρό περιορισμό των προσλήψεων, για μια επιπλέον διετία, έτσι ώστε να αναλογεί μια πρόσληψη σε κάθε δύο αποχωρήσεις.

- Πάγωμα των συντάξεων και των μισθών στο Δημόσιο Τομέα το 2010, με ειδική όμως μέριμνα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Για τα επόμενα χρόνια, οι μισθολογικές αυξήσεις θα διαμορφώνονται σε συνάρτηση όχι μόνο του πληθωρισμού της χώρας, αλλά και εκείνου της Ευρωζώνης. Η ίδια εισοδηματική πολιτική θα εφαρμοστεί και από τις διοικήσεις των μη εισηγμένων ΔΕΚΟ.

Κανένα νέο επίδομα και καμιά αναπροσαρμογή υπάρχοντος επιδόματος για δύο χρόνια.

- Περικοπή, για μια διετία, των υπερωριών κατά 30% και κατάργηση των πλασματικών υπερωριών.

- Περικοπή κατά 30% των δαπανών για μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

- Αναδιάρθρωση των δαπανών του προϋπολογισμού, με κατεύθυνση τους τομείς που προάγουν μεσοπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη (παιδεία, έρευνα, επενδύσεις υποδομής, «πράσινη ενέργεια»).

- Εφαρμογή, από την 1η του χρόνου, της εξαγγελίας για τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής αρμόδιας για την καταβολή των αποδοχών όλων των υπηρετούντων στο Δημόσιο.

- Καθιέρωση νέου μισθολογίου για τους νεοεισερχόμενους στο Δημόσιο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία να έχουν τις ίδιες αποδοχές, σε όποιο υπουργείο, όποια υπηρεσία κι αν εργάζονται.

- Περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης και του μισθού των μελών της κυβέρνησης, των νομαρχών και δημάρχων για μια διετία.

Φοροδιαφυγή

Ως δεύτερο άξονα ανέφερε τον «πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής» όπως τον ονόμασε. «Δεν αρνούμαι ότι όλοι όσοι κυβερνήσαμε έχουμε τις ευθύνες μας. Το φαινόμενο όμως αυτό δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί. Και δεν θα συνεχιστεί, όσες ομάδες και αν ενοχληθούν» είπε ο πρωθυπουργός και στο πακέτο μέτρων περιέλαβε:

-Δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων, για όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα για διασταυρώσεις, τόσο ως προς τις ασφαλιστικές, όσο και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

- Ενοποίηση εισπρακτικών μηχανισμών για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

- Δημιουργία βάσης δεδομένων στα πρότυπα του «Τειρεσία». Θα καταγράφονται όλοι όσοι έχουν σοβαρές φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες και δεν θα μπορούν να έχουν συναλλαγές με το δημόσιο.

- Εγκατάσταση συστήματος on line σύνδεσης των ταμιακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομίας, έτσι ώστε να μπει οριστικό τέλος στο φαινόμενο των πλαστών τιμολογίων και της κλοπής ΦΠΑ

- Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων από όλες τις επιχειρήσεις.

- Καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή εκείνων των οποίων τα δηλούμενα εισοδήματα είναι δυσανάλογα - να μην πω προκλητικά - χαμηλά σε σχέση με τον τρόπο που διαβιούν.

- Αναμόρφωση του συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης. Είναι υποχρέωση ισονομίας. Υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης.


Μεταρρυθμίσεις

Ο τρίτος άξονας της πολιτικής αφορά τις αλλαγές σε ασφαλιστικό εργασιακά και τη δημόσια διοίκηση στο πακέτο αυτό περιέλαβε μέτρα που αφορούν:

Ανταγωνιστικότητα:

· Άνοιγμα όσων κλειστών επαγγελμάτων θεωρούνται κρίσιμα για την Οικονομία.

· Άρση του «καμποτάζ» για να ενισχύσουμε τον Τουρισμό κρουαζιέρας.

· Νέες ρυθμίσεις για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων. Τα στάδια για το ξεκίνημά τους, από 14 έως 18, γίνονται 4.

· Είναι επίσης σε εξέλιξη μελέτη για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την αντικατάστασή του από ένα απλοποιημένο σύγχρονο σύστημα κανόνων.

Εργασιακές σχέσεις:

· Σε κλάδους που αντιμετωπίζουν έκτακτη κρίση ή σε περιοχές με πολύ αυξημένη ανεργία παρέχεται η δυνατότητα για επιμέρους συμφωνίες περιορισμένου χρόνου, κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων στη γενική συλλογική σύμβαση εργασίας.

· Θεσπίζεται επίσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων, η υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα επανακατάρτισης του ΟΑΕΔ ως προϋπόθεση για την καταβολή επιδόματος ανεργίας.

· Σε περίπτωση που απορριφθούν δύο διαδοχικές προσφορές θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος.

Ασφαλιστικό σύστημα:

· Μείωση του αριθμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για τους νέους ασφαλιζόμενους έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες εργασίας

· Αυστηρότερη εφαρμογή των κριτηρίων για τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας.

· Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής.

· Διαχωρισμός του κλάδου Υγείας και Ασφάλισης στο ΙΚΑ

ΕΣΥ:

· Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος, για να ελέγχεται η συνταγογραφία και η φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

· Πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος προμηθειών.

· Θέσπιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που θα αποσυμφορήσει τα Νοσοκομεία και θα μεταφέρει τις υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στον πολίτη.

Δημόσια διοίκηση:

· Η δημιουργία λιγότερων, περίπου, 350 και ισχυρότερων δήμων.

· Η τόνωση της αποκέντρωσης, με τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών των περιφερειών και τη θεσμοθέτηση, ανά νομό, αναπληρωτών γενικών γραμματέων.

· Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού, με αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποφασιστική συμβολή στον προγραμματισμό της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.

Για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

· Δραστικό περιορισμό των φορέων του Δημοσίου.

· Ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου στις δαπάνες των Ασφαλιστικών Ταμείων και των ΟΤΑ.

· Συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων και των στρατηγικών συμμαχιών. Στο θέμα αυτό ο πρωθυπουργός έδωσε μια λίστα με την προτεραιότητες της κυβέρνησης οι οποίες είναι : η εξυγίανση του ΟΣΕ που παράγει ζημιές 2 εκ. ευρώ την ημέρα, η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου, μέσα από μακροχρόνιες χρηματοδοτικές μισθώσεις. η συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων, με άμεση προτεραιότητα: Καζίνο Πάρνηθας, Ελληνικές Αλυκές, ΕΥΑΘ, ΛΑΡΚΟ Ερευνώνται επίσης εναλλακτικές προτάσεις για τη ΔΕΠΑ η οποία παράλληλα πωλεί τη συμμετοχή της στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

Μεγάλα έργα

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα σε όλη τη χώρα. Οπως ήταν φυσικό ξεκίνησε με τα έργα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη αναφέροντας την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού την εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης την έναρξη εργασιών για το μετρό της συμπρωτεύουσας και την αναβάθμιση του αεροδρομίου Μακεδονία. Τόνισε επίσης πως σε όλη τη χώρα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης έργα 19 δισ. ευρώ.

Ανέφερε επίσης ότι:

· Προωθούνται από τους δήμους, χάρη στο πρόγραμμα «Θησέας», πάνω από 20.000 έργα, από τα οποία 7.000 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

· Το Γ΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκε, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ.

· Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (περίπου 40 δισ.) κατευθύνει στην Περιφέρεια το 80% των πόρων του.

· Η χώρα απέκτησε, για πρώτη φορά, ολοκληρωμένο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό. Είναι μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

· Εντάχθηκαν παράλληλα, στο ενεργειακό μας ισοζύγιο την «πράσινη ενέργεια» και τριπλασιάσαμε την εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ. Εντάξαμε στον Αναπτυξιακό Νόμο, πάνω από 6.000 επενδύσεις (12 δισ. ευρώ) και προωθούμε, με τη Σύμπραξη ΔΙΤ, υποδομές που προσεγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ.

· Τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες :

- Πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.

- Αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας.

- South Stream.

- Αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Ουγγαρίας.

1 σχόλιο :

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.