Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει τελικά τους καταχρηστικούς όρους των τραπεζών

Στο Δ’ τμήμα του Αρείου Πάγου συζητήθηκε η αίτηση της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), με την οποία ζητά να κριθούν καταχρηστικοί και παράνομοι τρεις όροι των συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, η αρεοπαγίτης Δ. Υφαντή πρότεινε να επικυρωθεί η εφετειακή απόφαση που είχε κρίνει καταχρηστικούς τρεις όρους συναλλαγών της εν λόγω τράπεζας.

Συγκεκριμένα, οι όροι που προτάθηκε να κριθούν παράνομοι και καταχρηστικοί είναι:
α) Η προμήθεια 0,80 ευρώ ανά συναλλαγή που εισπράττει η Τράπεζα Πειραιώς για κάθε κίνηση λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου) που αφορά ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή κατάθεση επιταγής, όταν οι κινήσεις είναι περισσότερες από τέσσερις το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500 ευρώ ή περισσότερες από έξι το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ή περισσότερες από 20 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηναίο υπόλοιπο από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ ή περισσότερες από 50 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μηναίο υπόλοιπο από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.
β) Η προμήθεια 1,40 ευρώ που εισπράττει η Τράπεζα για κάθε κατάθεση που γίνεται σε λογαριασμό πελάτη της από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον ίδιο τον πελάτη.
γ) Ο όρος που εμπεριέχεται στις δανειακές συμβάσεις (στεγαστικά δάνεια), που συνάπτει η τράπεζα με τους καταναλωτές, ο οποίος προβλέπει «την κατάθεση του προϊόντος του δανείου σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη στην τράπεζα και τη σταδιακή αποδέσμευση αυτού με την ταυτόχρονη όμως καταβολή τόκου εκ μέρους του οφειλέτη-καταναλωτή για το σύνολο του ποσού του δανείου και όχι για το μέρος αυτού, το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του».

Ο Άρειος Πάγος επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.