Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Υπερ-επόπτες σε τράπεζες, ασφαλιστικές, χρηματιστήρια

Στη στενή πανευρωπαϊκή εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και στην πρόληψη χρηματοπιστωτικών κρίσεων στο μέλλον, αποβλέπει η δέσμη προτάσεων που υιοθέτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από σχετική εντολή των 27 Ευρωπαίων ηγετών.

Οι αρμόδιοι επίτροποι, Τσάρλι Μακρίβι (εσωτερική αγορά) και Χοακίν Αλμούνια (οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις), παρουσίασαν από κοινού πέντε νομοθετικές προτάσεις για το συντονισμό των κρατών μελών με στόχο τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ειδικότερα, προτείνεται η σύσταση:

1) Επιτροπής ανάλυσης συστημικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα,

2) Ευρωπαϊκού Συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας,

3) τριών ευρωπαϊκών αρχών για την εποπτεία της λειτουργίας: α) των τραπεζών, β) των ασφαλιστικών εταιρειών, γ) των αγορών κινητών αξιών.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη Επιτροπή ανάλυσης συστημικού κινδύνου θα απαρτίζεται από τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών και εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών.

Θα προειδοποιεί όταν διαβλέπει κίνδυνο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ θα έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει συστάσεις ή να ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα έχει ως αντικείμενο την επίβλεψη της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη.

Θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας και θα επιβλέπει τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρεμβαίνοντας όταν διαπιστώνει ανάληψη αδικαιολόγητων επενδυτικών κινδύνων από την πλευρά τους.

Οι τρεις ευρωπαϊκές αρχές που θα συσταθούν στην ουσία θα αναβαθμίσουν το ρόλο επιτροπών που υπήρχαν σήμερα, οι οποίες, όμως, είχαν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα στους τομείς των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και της αγοράς κινητών αξιών.

Οι εν λόγω ευρωπαϊκές αρχές θα έχουν πλέον σημαντικές αρμοδιότητες, δεδομένου ότι:

- θα επιλύουν διαφορές μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας στους τομείς που απαιτείται συντονισμός των κρατών μελών (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με διασυνοριακή δραστηριότητα),

- θα επιβλέπουν τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης των πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων,

- θα συντονίζουν τις ενέργειες των κρατών μελών σε περιόδους έκτακτης ανάγκης,

- θα συνεισφέρουν στην ενιαία εφαρμογή των τεχνικών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη,

- θα εκπονούν προτάσεις σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Οι κ.κ. Μακρίβι και Αλμούνια δήλωσαν από την πλευρά τους ότι οι προτάσεις θα επιτρέψουν στην Ε.Ε. να καλύψει τα κενά που υπήρχαν σήμερα στη νομοθεσία για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ θα αποτρέψουν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωβουλή να υιοθετήσουν το συντομότερο την προτεινόμενη δέσμη μέτρων, ώστε να τεθεί σε ισχύ εντός του 2010.

Οι εκτιμήσεις του κ. Μπαρόζο

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, η δέσμη των νέων κοινοτικών προτάσεων αποσκοπεί στην προστασία των Ευρωπαίων φορολογούμενων από χρηματοπιστωτικές κρίσεις, όπως η πρόσφατη, οι οποίες υποχρέωσαν τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τη ρευστότητα των τραπεζών με δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Πορτογάλος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα εμπνεύσουν τους ηγέτες της ομάδας των 20 σημαντικότερων οικονομιών του πλανήτη ώστε να ληφθούν ανάλογα μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.